Algemene Ledenvergadering en Dorpsplan

hartvoorepsejoppeDatum:         19 april 2016
Tijd:             19.30 – 22.30 uur
                   (19.30 – 20.00 uur: ontvangst, koffie/thee)
Plaats:         Dorpshuis De Opgang (kerk), Lochemseweg 36

Bij deze worden belangstellenden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Dorpsraad Epse/Joppe. Niet-leden zijn van harte welkom, maar zij hebben als toehoorder in de ALV geen stemrecht.
De ALV heeft dit jaar een iets andere aanpak: de bijeenkomst zal, naast de kort te houden gebruikelijke huishoudelijke agendapunten, voor een belangrijk deel gewijd zijn aan de aanpak van het nieuwe Dorpsplan 2017-2022. Daartoe zal een externe co-voorzitter, Christa Vogel, onze gelederen versterken. De jaarstukken staan onder dit artikel.
Bij voorkeur zien wij uw opmerkingen en vragen over deze stukken vóór 18 april per mail tegemoet. Op die manier kunnen we de vergadering op 19 april zo efficiënt mogelijk laten verlopen. 

 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering

ALV gedeelte

 1. Welkom, opening & mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Epse/Joppe d.d. 21 april 2016
 4. Financieel jaarverslag 2016
  • Verslag kascommissie 2016
  • Benoeming kascommissie 2017
  • Begroting 2017
 5. Bestuursverkiezing:
  • Afgetreden in 2016: Cor Leijstra
  • Aftredend: Marjanne Simoons
  • Belangstellenden worden uitgenodigd!
 6. Rondvraag
 7. Jaarverslag 2016 / resultaten Dorpsplan 2011

Dorpsplan gedeelte 

Na afloop van het huishoudelijk gedeelte zal de Actualisering van het dorpsplan centraal staan.

Stukken:
Agenda
Verslag vorige ALV 2016
Jaarverslag 2016

Agenda

vrijdag 19 oktober, aanvang 14:00
Handwerk Café
woensdag 24 oktober, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
vrijdag 26 oktober, aanvang 16:00
Filmmiddag
maandag 5 november, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
maandag 19 november, aanvang 14:00
Handwerk Café
dinsdag 20 november, aanvang 13:30
Digitaal spreekuur
woensdag 21 november, aanvang 17:30
Prik-n-vorkje
woensdag 28 november, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
maandag 3 december, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 12 december, aanvang 17:30
Prik-n-vorkje
dinsdag 18 december, aanvang 13:30
Digitaal spreekuur
woensdag 19 december, aanvang 14:00
Handwerk Café

Redactie

    redactie-1

Jory Eggenhuizen (webmaster, coördinator)