Afvalinzamel Epse kan bij Javro blijven

javroDe huidige afvalinzamelpunten voor papier, glas en textiel bij de Javro (voorheen de Spar) zouden volgens de gemeente daar weg moeten. Naar verluidt had men dat vernomen van de makelaar. De gemeente stelde voor om deze tegenover het Wansinkhof te plaatsen, waarop de omwonenden protest lieten horen. Om de mening van de Epse- en Joppenaren te polsen over nut en noodzaak heeft de Dorpsraad een enquête gehouden.

Inmiddels is de Javro de nieuwe eigenaar van het pand en het omliggende terrein. Op navraag van de Dorpsraad heeft zij aangegeven geen probleem te hebben met de huidige inzamelpunten. Dit betekent dat er een nieuwe situatie is ontstaan: in principe kunnen de huidige inzamelpunten op de huidige plek blijven.

Op basis van de nieuwe situatie en de uitkomsten van de enquête zal de Dorpsraad verder in gesprek gaan met de gemeente.

Uit de enquete blijkt dat een inzamelpunt voor overig afval voor de meeste inwoners geen prioriteit heeft. Verder is duidelijk dat er behoefte is aan afvalinzamelpunten in Epse en Joppe. Met het name glasinzamelpunt in Epse voorziet in een behoefte. Het huidige glasinzamelpunt wordt veel gebruikt, en dat geldt in mindere mate ook voor papier. Textiel en plastic worden relatief weinig gebruikt. Over een verplaatsing naar het Wansink, nu minder relevant, zijn de meningen sterk verdeeld. Een grote minderheid is vóór, maar er is ook een aanzienlijke groep tegenstanders.

Als alternatief werd de locatie bij de parkeerplaats van sportcomplex het Hassink het meest genoemd.

Agenda

woensdag 25 oktober, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 25 oktober, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
woensdag 1 november, aanvang 14:00
Handwerkcafé
zondag 5 november, aanvang 14:00
Introductiedag nieuwe inwoners
maandag 6 november, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
maandag 6 november, aanvang 19:00
cursus Digisterker
woensdag 8 november, aanvang 09:30
Repaircafé
woensdag 8 november, aanvang 14:00
Handwerkcafé
donderdag 9 november, aanvang 10:00
Cursus Digisterker
maandag 13 november, aanvang 19:00
cursus Digisterker
woensdag 15 november, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 15 november, aanvang 17:30
Prik een vorkje mee

Redactie

    redactie-1

Jory Eggenhuizen (webmaster, coördinator)