Grondwal voor aanwonenden Deventerweg

foto grondwalDe aanwonenden van de Deventerweg zijn heel blij met het plan van Rijkswaterstaat om eind 2018 de Deventerweg tussen Deventer en Epse zo te verleggen, dat een grondwal mogelijk is. Hierdoor kijken de direct-aanwonenden van de Deventerweg uit op een grondwal met bomen i.p.v. het westelijk deel van het A1 Bedrijvenpark. Tevens werkt de wal geluidwerend. Hierbij heeft de Dorpsraad Epse-Joppe een flink aandeel geleverd. Hier volgt een stuk van de aanwonenden Theo en Maria Schrijvers.
“Voor de aanwonenden van de Deventerweg tegenover het bedrijventerrein A1 lag er een bestemmingsplan waarbij een grondwal hen zou moeten gaan beschermen tegen de overlast van het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein A1. Dit bestemmingsplan dreigde totaal te verdwijnen door plannen tot verbreding van de A1 door Rijkswaterstaat. Voor een grondwal was geen plaats meer in deze plannen en de situatie ter plekke zou er voor de aanwonenden zwaar op achteruit gaan.


Een groep bewoners van de Deventerweg heeft alle partijen thuis uitgenodigd en meerdere keren met Rijkswaterstaat, gemeente Deventer en gemeente Lochem (die mede namens provincies Overijssel en Gelderland spraken) rond de keukentafel in Epse gezeten om te overleggen hoe er recht gedaan kon worden aan het bestaande bestemmingsplan. De uitdaging was: hoe kun je in de nieuwe situatie van de A1 toch een grondwal creëren en de bewoners bescherming bieden? Best ingewikkeld, maar geweldig om op deze manier met al die verschillende partijen en verschillende belangen bij elkaar te zitten om tot een bevredigend resultaat te komen. Dit overleg heeft geresulteerd in een gezamenlijk plan en daar zijn we best trots op. De volgende uitdaging was om allen een goede zienswijze in te dienen bij Rijkswaterstaat. De gemeente Deventer en Lochem hebben dit beiden gedaan en natuurlijk ook de aanwonenden. Wat heel mooi was is dat ook de Dorpsraad zich in de problematiek wilde verdiepen. Met Hans de Waal van de Dorpsraad hebben we een voorlichtingsavond bezocht van Rijkswaterstaat en ook de Dorpsraad heeft in haar zienswijze een punt gemaakt van de problematiek voor de aanwonenden van de Deventerweg. Iedereen had hetzelfde doel voor ogen en u heeft inmiddels in de krant kunnen lezen dat de grondwal er komt !!!!!!
De werkgroep van de Deventerweg wil de Dorpsraad dan ook hartelijk danken voor de samenwerking.” 

 

Agenda

woensdag 25 oktober, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 25 oktober, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
woensdag 1 november, aanvang 14:00
Handwerkcafé
zondag 5 november, aanvang 14:00
Introductiedag nieuwe inwoners
maandag 6 november, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
maandag 6 november, aanvang 19:00
cursus Digisterker
woensdag 8 november, aanvang 09:30
Repaircafé
woensdag 8 november, aanvang 14:00
Handwerkcafé
donderdag 9 november, aanvang 10:00
Cursus Digisterker
maandag 13 november, aanvang 19:00
cursus Digisterker
woensdag 15 november, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 15 november, aanvang 17:30
Prik een vorkje mee

Redactie

    redactie-1

Jory Eggenhuizen (webmaster, coördinator)