Update afvalcontainers

JavroEerder meldden wij dat na de sluiting van de Spar, nu de Javro, er door de gemeente een nieuwe plek is gezocht voor de afvalcontainers. 
De gemeente dacht aan de plek tegenover het Wansinkhof, waar nu al een container voor plastic staat. Daar werd bezwaar tegen gemaakt door bewoners van het Wansinkhof en andere omwonenden. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de ondergrondse containers bij de stoffenzaak Javro blijven staan. De gemeente is nog op zoek naar een locatie voor restafval en voor luiers. In een gesprek met gemeente ambtenaren in oktober zijn de volgende afspraken gemaakt:
- de plaatsing van nieuwe containers zal in de planning van 2018 meegenomen worden
- de verantwoordelijkheid voor afvalinzameling ligt bij de gemeente en de Dorpsraad kan slechts adviseren.

De Dorpsraad heeft de gemeente gevraagd om de argumenten voor en tegen van de volgende locaties te onderzoeken: Het Hassink, het Wilgert, De Rozentuin en het Wansink. Het is belangrijk dat de inwoners van Epse worden geinformeerd over de (on)geschiktheid van een aantal locaties als plek voor ondergrondse afvalinzameling, zodat duidelijk en begrijpelijk is waarom wel voor een bepaalde locatie is gekozen en waarom niet voor andere locaties. Daarna zal er een voorstel aan het college worden voorgelegd. De volgende stap is het nemen van een zogeheten aanwijzingsbesluit, dat openstaat voor zienswijzen van belanghebbenden.

 

Agenda

zaterdag 16 december, aanvang 11:00
Kerstmarkt Wansinkhof
woensdag 20 december, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 20 december, aanvang 19:00
Dilemma's in de zorg
woensdag 27 december, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 27 december, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
maandag 1 januari, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 3 januari, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 10 januari, aanvang 09:30
Repaircafé
woensdag 10 januari, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 17 januari, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 24 januari, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 24 januari, aanvang 19:30
Bestuursvergadering

Redactie

    redactie-1

Jory Eggenhuizen (webmaster, coördinator)