Verslag bijeenkomst met minister Cora van Nieuwenhuizen over Lelystad Airport

OBelangrijk berichtp 5 februari jl. is onze voorzitter van de Dorpsraad, Egbert Oldenboom, aanwezig geweest bij een overleg in Deventer met minister Cora van Nieuwenhuizen en vertegenwoordigers uit de omgeving over vliegveld Lelystad. Ook was Bert Groot Wesseldijk, wethouder van de gemeente Lochem, aanwezig. Naar het er nu naar uitziet, zal de aanvliegroute volgens de laatste kaarten pal over Epse lopen. Tevens lijkt het erop dat het wachtgebied naar het zuiden verplaatst is, zodat het nu boven Laren-Lochem-Barchem komt. 
De informatie, die de Dorpsraad op dat moment had: 
- de regio is in opstand gekomen vanwege de lage vluchtroutes, die samenhangen met het feit dat de hogere regionen zijn ’toegewezen’ aan Schiphol en/of andere gebruikers
- dat er fouten zijn ontdekt in de MER door een inwonersgroep (Leon Aldegeest, veel in het nieuws nu)
- de opening van het vliegveld logischerwijze door velen gekoppeld wordt aan de herindeling van het luchtruim
- er in Den Haag een politieke strijd woedt over uitstel van de luchthaven.

Onze voorzitter heeft namens de Dorpsraad benadrukt dat hij en velen in het duister tasten over de feiten: hoe hoog vliegen de vliegtuigen (1800 of 2700 meter?), wat betekent dit voor de geluidsbelasting? Wat betekent het voor de uitstoot van fijnstof, wat gebeurt er met de geloosde kerosine in noodgevallen? En dat het onacceptabel is dat Lelystad geopend kan worden voordat het luchtruim opnieuw is ingedeeld, zodat er op grotere hoogtes gevlogen kan worden. Bert Groot Wesseldijk gaf nog aan dat hij ontstemd was over het feit dat er, blijkbaar op instigatie van een ‘bewonersoverleg’, gepraat werd over verplaatsing van het wachtgebied boven Lochem, zonder dat hij daar bij betrokken is geweest, of vroegtijdig op de hoogte gesteld. De vertegenwoordigster uit Bathmen wees nog op de cumulatie van geluidshinder vanwege de goederen treinen, de A1 en de geplande vluchtroutes. Dit is ook relevant voor Epse!

Een paar punten uit de beantwoording van de minister:
- De MER zou een antwoord moeten geven op de gevraagde feiten.
- De herindeling zal nog op zich laten wachten tot 2023, het is niet alleen een kwestie van een nieuw ontwerp maken aan de tekentafel, maar luchtverkeersleiders moeten ook opnieuw getraind worden en België en Duitsland moeten akkoord zijn. Dit klonk een beetje als een uitvlucht om daar maar niet op te wachten.
- Wellicht zijn er eerder ‘aanpassingen’ mogelijk bijvoorbeeld door de strikte scheiding van militair en civiel op te heffen o.i.d. Dit was vaag en is niet duidelijk of het gaat over aanpassingen in hoogte of in routes.
- Er wordt een proefvlucht gepland.

De minister wil voor eind februari een beslissing nemen. Dat betekent dat we erg weinig tijd hebben. We staan hier minimaal met 1-0 achter, ook wat betreft de kennis en contacten, die in andere regio’s zijn opgedaan.

Onze volgende actiepunten zijn nu:
- Overleg met achterban en Dorpsraad Gorssel
- Feiten inventarisatie, wat houdt een MER in, hoe komen we achter de geluidsbelasting
- Contact leggen met andere relevante bewonersinitiatieven.

Wij roepen eenieder op, die op een positieve, deskundige manier kan bijdragen aan dit proces en om het eventueel te kunnen beïnvloeden.

Agenda

woensdag 30 mei, aanvang 14:00
Handwerkcafé
maandag 4 juni, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 6 juni, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 13 juni, aanvang 09:30
Repaircafé
woensdag 13 juni, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 20 juni, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 20 juni, aanvang 17:30
Prik-n-vorkje
woensdag 27 juni, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 27 juni, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
maandag 2 juli, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 4 juli, aanvang 14:00
Handwerkcafé
woensdag 11 juli, aanvang 09:30
Repaircafé

Redactie

    redactie-1

Jory Eggenhuizen (webmaster, coördinator)