Zonne‘parken’ op (agrarische) bedrijfsdaken

Lokale energiecoöperatie LochemEnergie heeft recentelijk haar onderzoek afgerond naar de manier waarop meer zonne-energie kan worden opgewekt op het grote aantal bedrijfsdaken in de gemeente Lochem. De resultaten zijn hoopgevend. Het onderzoek heeft een praktisch stappenplan opgeleverd, waarmee de gemeente Lochem (die het onderzoek mede financierde) en LochemEnergie direct aan de slag zullen gaan.

Knelpunten om rekening mee te houden
Voorwaarde voor deelname is een asbestvrij bedrijfsdak. Hierdoor valt voorlopig nog een heel aantal daken af. Verder kampen veel agrarische ondernemers met onzekerheid over de bedrijfsopvolging. Dit maakt dat ondernemers huiverig zijn om voor een lange termijn (zonnepaneelprojecten gaan vaak over 15-25 jaar) afspraken te maken. LochemEnergie adviseert de gemeente om hierover met de agrarische sector in gesprek te gaan.

Voordelen voor particulieren
Mensen, die collectief, via een energiecoöperatie in zonnepanelen (en dus in duurzaamheid) investeren, krijgen korting op hun energierekening. Dit is vastgelegd in de zgn. Postcoderoosregeling. Hierdoor kunnen zij hun investering terugverdienen. Zo wordt het produceren van zonne-energie op andermans dak voor inwoners bijna net zo aantrekkelijk als op eigen dak (zo niet aantrekkelijker als in de toekomst thuis niet meer gesaldeerd zou mogen worden).

Vervolgacties
Omdat een groot aantal bedrijfsdaken wel al asbestvrij is, gaan LochemEnergie en de gemeente Lochem aan de slag op twee fronten:
1. (Agrarische) ondernemers benaderen om geschikte opweklocaties te vinden, hierover voor te lichten en indien mogelijk afspraken te maken.
2. Inwoners van de gehele gemeente oproepen om nu al (vrijblijvend) voor in te tekenen op deze daken. Dit geldt zéker voor alle inwoners die geen gelegenheid hebben om op eigen dak (voldoende) zonnestroom op te wekken!
Voor-intekenen kan via de website van LochemEnergie: www.lochemenergie.net .
Hier is ook aanvullende informatie te vinden. In 2030 energieneutraal?! De gemeente Lochem wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat lukt alleen als inwoners, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en de gemeente zelf een stevige bijdrage leveren!

 

Agenda

dinsdag 21 augustus, aanvang 13:30
Digitaal spreekuur
woensdag 22 augustus, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
zaterdag 1 september, aanvang 15:00
Feestelijke opening lustrumweekend HCGE
maandag 3 september, aanvang 18:30
Feestje: 25 jaar yoga in Epse
maandag 3 september, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 12 september, aanvang 09:30
Repair Café
dinsdag 18 september, aanvang 13:30
Digitaal spreekuur
woensdag 19 september, aanvang 14:00
Handwerk Café
woensdag 19 september, aanvang 17:30
Prik-n-vorkje
woensdag 26 september, aanvang 14:30
Wereld Alzheimer Dag
woensdag 26 september, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
maandag 1 oktober, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk

Redactie

    redactie-1

Jory Eggenhuizen (webmaster, coördinator)