Project ‘Dignificación y la vivienda’ (een waardige woning)

MexicoAnderhalve eeuw geleden stichtten de katholieken een kerk in Joppe. De gemeenschap staat de komende maanden uitgebreid stil bij het jubileumjaar. Om te beginnen op zondag 29 juli a.s., dan zal pastor Paul Brenninkmeijer voorgaan in de viering van 10.00 uur. Hij zal het door hem geschilderde icoon van de patrones van de kerk ‘ Maria Ten Hemelopneming’ wijden. Aansluitend aan de viering wordt het icoon in de pastorie opgehangen. De 150-jarige geloofsgemeenschap in Joppe is tevens bezig geld in te zamelen voor een bouwproject voor arme mensen in Mexicostad. Het project ‘Dignificación y la vivienda’ (een waardige woning) is gekozen, omdat een vroegere Joppenaar, pater John Auping, betrokken is bij dit werk. Pater Auping komt op 9 september de cheque van de inzameling in ontvangst nemen in Joppe. Op die zondag is er een feestelijke viering waarmee het jubileumjaar wordt afgesloten.
oals bekend zal zijn, is Mexicostad in september 2017 geteisterd door zware aardbevingen. Om de getroffenen te helpen heeft pater Auping het project gestart met als doel om mensen in de wijk Tierra Colorada weer een waardige woning te geven.

Wat houdt het project in? Pater Auping wil samen met bewoners en architectuurstudenten 128 huizen restaureren. Omdat de wijk gesitueerd is tegen een steile berghelling, betekent dit dat de huizen voorzien moeten worden van steunmuren ter bescherming tegen modderstromen in de regentijd. Van een aantal huizen zijn vloeren, daken, muren en sanitaire voorzieningen dringend aan restauratie toe. Inmiddels is er een begin gemaakt met het in kaart brengen van de gezinnen, die hulp nodig hebben. Tegelijkertijd is men op zoek gegaan naar financiële steun om de plannen in 2018 en 2019 te kunnen verwezenlijken. Met uw financiële steun willen wij als geloofsgemeenschap ons steentje bijdragen aan dit zinvolle project. Wij rekenen op uw gulle gave. Draagt u het project ook een warm hart toe, dan is uw gulle gift van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op de Jubileumrekening IBAN: NL42 RABO 0326 757 864 t.n.v. RKGG OLV of deponeren in een envelop in de speciale Mexico-project-bus in de kerk. www.rkkerkjoppe.nl.

 

Agenda

dinsdag 21 augustus, aanvang 13:30
Digitaal spreekuur
woensdag 22 augustus, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
zaterdag 1 september, aanvang 15:00
Feestelijke opening lustrumweekend HCGE
maandag 3 september, aanvang 18:30
Feestje: 25 jaar yoga in Epse
maandag 3 september, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 12 september, aanvang 09:30
Repair Café
dinsdag 18 september, aanvang 13:30
Digitaal spreekuur
woensdag 19 september, aanvang 14:00
Handwerk Café
woensdag 19 september, aanvang 17:30
Prik-n-vorkje
woensdag 26 september, aanvang 14:30
Wereld Alzheimer Dag
woensdag 26 september, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
maandag 1 oktober, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk

Redactie

    redactie-1

Jory Eggenhuizen (webmaster, coördinator)