Uit de bestuursvergadering van juli

Nieuws van het bestuurMilieustraat Epse
De gemeente Lochem is op zoek naar een geschikte locatie in Epse voor het wegbrengen van plastic, kleding, glas, papier en restafval. Wethouder Henk van Zeijts is samen met Jan Start, voorzitter Dorpsraad, gefietst langs mogelijke locaties. De Dorpsraad wil graag een milieustraat in Epse, maar wil overlast voor de direct omwonenden voorkomen/ sterk beperken. Lochem beraadt zich nu over de gewenste locatie.
De Dorpsraad zal betrokken zijn bij overleg met omwonenden over de nog te kiezen locatie.

Wansinkhof
De wens van de bewoners en de Dorpsraad is een plein als hart van Epse bij het Wansinkhof te hebben. Lid van het Bestuur Erik Kanters zal een groep formeren om een ontwerp te maken. Het ontwerp vormt de basis voor overleg met Lochem. Indien u daarbij betrokken wilt worden, neem dan contact met Erik op.

Bedrijvenpark A1
De Dorpsraad heeft ieder half jaar een overleg met de verantwoordelijke wethouder van Deventer, Frits Rorink. Tijdens het overleg begin juli benadrukte Deventer een goede buur te willen zijn. De aanpassing (verkleining) van de grondwal is wat vertraagd, maar zal binnenkort worden uitgevoerd. Met ondersteuning van de Dorpsraad hebben drie bewoners bezwaar gemaakt tegen de visuele overlast door een nieuw pand van Hortilife. Met de drie bewoners en Deventer zijn inmiddels per woning maatregelen afgesproken tot ieders tevredenheid.

Verloop in het Bestuur
Ons lid Gerrit Jansen van Doorn gaat de gemeente Epse binnenkort verlaten. Hoewel kort lid van het Bestuur heeft hij zich uitstekend gewijd aan de portefeuille Verkeer (30 km zone in het dorp en fietsroute over de Olthoflaan). We zoeken nu een even betrokken vervanger.
Penningmeester Erik Kanters heeft aangekondigd zijn rol als penningmeester aan het einde van het verenigingsjaar (april 2019) te zullen neerleggen.
We zoeken een kundige nieuwe bewaker van onze financien. 

Lochemseweg 30 km
30 Km is rond. In week 30 gaat een afgevaardigde van de werkgroep Verkeer en Veiligheid naar de notaris om de eigendomsrechten van de provincie Gelderland te verschuiven naar de gemeente Lochem.

Fietsroutepad
Het fietsrouteplan is naar een hoger niveau getild, want het wordt nu voor de gehele Stedendriehoek in zijn totaliteit bekeken. Er moet in maart 2019 met een plan voor de gehele Stedendriehoek gekomen worden. 

 

Agenda

dinsdag 21 augustus, aanvang 13:30
Digitaal spreekuur
woensdag 22 augustus, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
zaterdag 1 september, aanvang 15:00
Feestelijke opening lustrumweekend HCGE
maandag 3 september, aanvang 18:30
Feestje: 25 jaar yoga in Epse
maandag 3 september, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 12 september, aanvang 09:30
Repair Café
dinsdag 18 september, aanvang 13:30
Digitaal spreekuur
woensdag 19 september, aanvang 14:00
Handwerk Café
woensdag 19 september, aanvang 17:30
Prik-n-vorkje
woensdag 26 september, aanvang 14:30
Wereld Alzheimer Dag
woensdag 26 september, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
maandag 1 oktober, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk

Redactie

    redactie-1

Jory Eggenhuizen (webmaster, coördinator)