Van de bestuurstafel

van de bestuurstafelSpannende ontwikkelingen in Epse!
De gemeente Lochem heeft zich beraden over een nieuwe milieustraat in Epse. De Dorpsraad vindt het nodig dat Epse een milieustraat krijgt, maar wil overlast voor bewoners voorkomen. Uitgangspunt van de Dorpsraad is dat de gemeente omwonenden vooraf de gelegenheid biedt om te reageren op het plan. Suggesties die de Dorpsraad eerder deed, konden niet worden overgenomen wegens onbereikbaarheid voor afvoertransport, boomwortels, eigendomsrechten grond en andere technische obstakels. De gemeente heeft gekozen voor een locatie aan de Houtsingel. 
Dinsdag 9 oktober a.s. om 19.30 uur, in het Wansinkhof, zal de gemeente haar voorstel toelichten en reacties en/of vragen van bewoners beantwoorden. De Dorpsraad zal daarbij aanwezig zijn. Daarna zal de gemeente Lochem een beslissing nemen over de locatie.  

Behoud en hergebruik Hoevenhoek!
Bij de Algemene Ledenvergadering in april jl. werd het Dorpsplan Epse/Joppe 2018-2022 uitgereikt. Daarbij werden aanwezige bewoners door zowel gemeente vertegenwoordiging als Dorpsraad geïnformeerd en bevraagd inzake nieuwe bestemmingen voor het nu leegstaande Hassinklaan-deel van de Van der Hoevenschool.

In tegenstelling tot de verwachting dat sloop de enige optie was koos men voor behoud en hergebruik van het pand. Opnieuw bleek dat bewoners behoefte hebben aan een plek waar jong en oud elkaar kunnen treffen. Naast de bestaande locaties van de Meerdaken-constructie is immers nog geen oplossing gevonden voor o.a. een winkel/annex bibliotheek/koffiecorner, cursusruimten, uitbreiding van de buitenschoolse opvang of een inloopcentrum voor bewonersvragen. Op 12 september jl. hebben delegaties van bewoners, gemeente, potentiële gebruikers en de Dorpsraad een kick-off gehouden. Er zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij de haalbaarheid, realiteitszin en vooral de betrokkenheid van bewoners. De projectgroep kent 4 werkgroepen; winkel, kinderopvang, plein en rechtsvorm/financiën. In februari 2019 wil deze projectgroep een ontwerp per lokaal en het plein voorleggen ter beoordeling van de bewoners. Als het plan de instemming van bewoners krijgt zal het aan de gemeente Lochem worden voorgelegd en daar wordt dan de uiteindelijke beslissing over het project “Hoevenhoek” genomen.

In de afgelopen zomer zijn gegevens over het gebouw verzameld. Om een reëel en actueel beeld te krijgen van zowel de behoefte als de betrokkenheid wil de projectgroep voor eind oktober a.s. zicht hebben op de omvang van de medewerking van bewoners. Dat actuele beeld moet ontstaan uit een toets d.m.v. schriftelijke informatie en eventueel huisbezoek. Uiteraard zullen verenigingen en andere Epser groeperingen op de hoogte worden gesteld, om te voorkomen dat er doublures ontstaan of zaken worden vergeten.

Epse wil een “Brink”! Wil Epse een “Brink”?
Wie nu Epse binnenkomt mist een centraal punt, een groen Dorpsplein als “Brink”. In het huidige Dorpsplan is dit één van de hoofdonderwerpen voor de Dorpsraad. De vraag is, of er voldoende draagkracht is onder dorpsbewoners om het bovengenoemde te kunnen realiseren? Nu de gemeente Lochem voornemens is om een deel van de Lochemseweg over te nemen van de provincie en er een 30 km. zone van te maken, bestaat de kans om hierin te participeren en eventueel tot realisatie van zo’n Dorpsplein te komen. De locatie die de Dorpsraad voor ogen heeft is het plantsoengebied bij de kruising Lochemseweg met Het Wilgert en Het Wansink, e.e.a. in samenspraak met het Wansinkhof. Een uit de Dorpsraad geformeerde projectgroep wil graag weten hoe u als bewoner hier tegenover staat. Uw inbreng is van grote waarde om te komen tot verdere planvorming te komen. De projectgroep zelf ziet voldoende mogelijkheden om er aantrekkelijke ontmoetingsplek van te maken, waarin alle inwoners zich kunnen vinden. Tevens kan de plek een uitstraling naar buiten afgeven, waarin ook passanten een rustpunt vinden en zo het dorp beter leren kennen. Uiteraard betrekken we de omwonenden bij de uitwerking van dit plan. Wij zien uit naar uw bijdrage om Epse een hart te geven in de vorm van zo’n “Brink”.
Wij vragen u om een reactie: wat is uw mening, welke elementen moeten vooral of niet worden meegenomen? Wilt u ook deelnemen in de planvorming?

NB
Deze oproep heeft betrekking op een Dorpsraad-initiatief voor een groen Dorpsplein als buiten-ontmoetingsruimte. Dit is aanvullend op en ondersteunend aan een lopend onderzoek van de Dorpsraad, op verzoek van de gemeente Lochem, om bestemmingsmogelijkheden te vinden voor de vleugel Hassinklaan van de Van der Hoevenschool. De Dorpsraad wil graag daar een binnen-ontmoetingsruimte realiseren. Beide initiatieven komen voort uit de wens tot versterking van de dorpsgemeenschap, zoals ook blijkt uit het al genoemde Dorpsplan 2018-2022. Dat laatste is bij alle leden huis-aan-huis bezorgd; wilt ook een exemplaar dan kunt u dat aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Mocht u verdere vragen en/of opmerkingen hebben over bovenstaande projecten, neem dan contact op via bovengenoemd email adres.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">
Wij hopen van harte dat alle bewoners ons willen helpen en vooral laten weten wat men vindt van de plannen.

 

Agenda

woensdag 24 oktober, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
vrijdag 26 oktober, aanvang 16:00
Filmmiddag
maandag 5 november, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
maandag 19 november, aanvang 14:00
Handwerk Café
dinsdag 20 november, aanvang 13:30
Digitaal spreekuur
woensdag 21 november, aanvang 17:30
Prik-n-vorkje
woensdag 28 november, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
maandag 3 december, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 12 december, aanvang 17:30
Prik-n-vorkje
dinsdag 18 december, aanvang 13:30
Digitaal spreekuur
woensdag 19 december, aanvang 14:00
Handwerk Café
woensdag 26 december, aanvang 19:30
Bestuursvergadering

Redactie

    redactie-1

Jory Eggenhuizen (webmaster, coördinator)