Enquête dorpsplein

Uitslag Enquête Dorpsplein Epse

Van 8 t/m 22 februari 2019 is er voor de Epser huishoudens gelegenheid  geweest om zich per enquête uit te spreken voor of tegen een dorpsplein in Epse. Het aantal uitgezette enquêteformulieren bedroeg 848, hiervan zijn t/m 22 februari 328 geretourneerd (afgerond 39%). Voor een huis-aan-huis enquête is dit een hoge score, waaruit blijkt dat het onderwerp breed in de belangstellling staat.

Van de geretourneerde formulieren bleken er 5 ongeldig te zijn, zodat er 323 geldig verklaard konden worden. Van deze 323 huishoudens spraken zich 188 uit voor voorkeur 1 (dorpsplein) en 135 voor voorkeur 2 (geen dorpsplein), resp. 58% en 42% (afgerond). Van de mogelijkheid om een opmerking toe te voegen is ruim gebruik gemaakt; zowel bijval voor het idee en de beeldende uitwerking als afwijzing op grond van twijfels aan nut en noodzaak. De verwerking van het opmerkingenpalet zal nog enige tijd in beslag nemen.

De volgende stap zal zijn het aanbieden van het enquêteresultaat en het beeldmateriaal aan de gemeente Lochem en het afstemmen over het vervolg van het proces. 

Schermafdruk 2019 02 07 17.48.20

Wat hieraan vooraf ging:

De Dorpsraad Epse/Joppe heeft na overleg met de gemeente Lochem een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid van een dorpsplein op de  Lochemseweg/Het Wansink. Het ontwerp van het dorpsplein kan aansluiten op de reeds geplande 30 kilometer zone in de bebouwde kom.

Tijdens het vooroverleg met aanwonenden, omwonenden en bewoners van Epse hebben zich zowel voor- als  tegenstanders geuit. Dat het onderwerp leeft, blijkt uit de grote belangstelling op een gehouden bijeenkomst op 10 december. De projectgroep heeft de ontvangen commentaren beoordeeld en verwerkt in een finaal ontwerpvoorstel:

Een klein dorpsplein rond de treurbeuk aan Het Wansink en een middenberm met bomen op de Lochemseweg.  

De middenberm in de Lochemseweg met verlenging van de 30 kilometer zone richting De Pessink is weliswaar onderdeel van dit ontwerp maar geen noodzakelijke voorwaarde. Een verlenging van de 30 kilometerzone alleen, dus zonder dorpsplein, is nu niet aan de orde maar kan wel in een latere fase geagendeerd worden. Van het ontwerp zijn een plattegrond en twee aanzichten gemaakt. De uitwerking is via deze link te bekijken.

Schermafdruk 2019 02 07 17.50.41

Agenda

donderdag 24 oktober, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 31 oktober, aanvang 19:30
Biodanza
maandag 4 november, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
donderdag 7 november, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 14 november, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 21 november, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 28 november, aanvang 19:30
Biodanza
maandag 2 december, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
donderdag 5 december, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 12 december, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 19 december, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 26 december, aanvang 19:30
Biodanza

Redactie

    redactie-1

Sharon Kuipers