Particuliere zorgaanbieders

 Particuliere zorgaanbieders

Bureau ExtraDochter

EXTRA DOCHTER
Bemiddeling voor persoonlijke dienstverlening - Rietje Meijer
Flessenbosweg 4, 7215 EG Joppe
Tel. op woensdag en vrijdag van 14.00 tot 19.30 uur: 06-24662360
Website

 

 

 

Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem, Vorden e.o.

Alzheimer

Alzheimer Nederland geeft hulp en informatie aan mensen met de ziekte dementie en hun directe omgeving.Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken ze aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie. Om partners enfamilieleden van mensen met dementie beter te kunnenondersteunen, zijn er 52 afdelingen / regio’s. Deze regio’s organiseren activiteiten op het gebied van voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging en wijst de weg de weg naar hulp en ondersteuning in de omgeving. Afd. Zutphen, Lochem, Vorden e.o. organiseert in haar regio:

 

 In Lochem en Zutphen een Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatieen ervaringen kunnen uitwisselen. In Lochem de eerste vrijdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur bij Café Scholten, Bierstraat4, Lochem. In Zutphen de derde woensdagavond van de maand van 19 tot 21 uur bij Bruin Café “de Buren” Lunette, Coehoornsingel 3, Zutphen

 • Verder organiseren wij gespreksgroepen / lotgenotencontacten en voorlichtingsbijeenkomsten over dementie in de regio op aanvraag of we bieden ons zelf aan.

 • We hebben een eigen website waar alle info te vinden is over onze activiteiten, een Facebook-pagina Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem, Vorden e.o. en Twitter: @AlheimerZutphen

 • Verder verspreiden wij een nieuwsbrief in de regio die we op aanvraag ook naar geïnteresseerden opsturen.

Kernteam, Samen Epse/Joppe

"Samen Epse'' is een samenwerking van organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Professionals die al in Epse werken, gaan nu intensiever en kerngericht samenwerken.
 
 
Het doel is om beter aan te sluiten bij de behoeften in Epse en Joppe in samenwerking met de bewoners. Daarnaast maken we een nieuwe werkwijze eigen, die uit gaat van de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners van Epse en Joppe; wat kun je zelf, wat kunnen mensen om je heen, wat kunnen vrijwilligers betekenen en welke professionele zorg is nodig?
 
Dit team van professionals wil meer ruimte bieden aan initiatieven en ideeën op gebied van wonen, welzijn en zorg, om samen met bewoners uit Epse en Joppe aan de leefbaarheid van de kernen te werken. Vandaar de naam: "Samen Epse". Dit vraagt van de organisaties dus om een andere en intensievere samenwerking met mensen uit de kernen en vrijwilligers.

Het team van Samen Epse bestaat uit:

 • Marco en Annemarie van Sociaal Cultureel Werk Gorssel
 • Ria van Stichting Ouderenzorg Lochem
 • Monique en Monic van Sensire
 • Annette van Yunio
 • Elly van Sutfene
 • Vera van MEE
 • Inge van IJsseldal Wonen
 • Diane van afdeling WMO van gemeente Lochem.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact op met: 

Annemarie Smith 
Opbouwwerker Stichting Welzijn Lochem
m. 06- 33 10 75 76 mail. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
 

 

  

Zorg & Welzijnsdiensten

Website Stichting Welzijn Lochem        

CJG - Centrum voor Jeugd en GezinCJG
Informatie voor opvoeders en aanstaande ouders 
Tel.  0573-252323
Website 

Jong in Lochem, een website voor jongeren
Een initiatief van het CJG 

Stichting PhiladelphiaPHILADELPHIA
Hassinkhof
: Zorg voor mensen met meervoudige handicap
Veldhofstraat 30, 7213 AM Gorssel, tel. 0575-495427
Website

Quintes Thuiszorg ThuiszorgorganisatieQuintes
Rustoordlaan 39, 7211 AW  Eefde, tel 0575-510517
Website

Sensire
Sensire ondersteunt mensen in alle levensfasen met zorg die nodig is om gezond te zijn én te blijven. Bij Sensire kunt u terecht voor thuiszorg, maatschappelijk werk, palliatieve zorg en huishoudelijke hulp.Sensire
U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen op 0900-8856.
Sensire maatschappelijk werk houdt spreekuur in Den Oldenhof, Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel 
Website                                 
 

Sutfene - De Borkel en Thuiszorg 
Zorgcentrum voor ouderensutfene
Hoofdstraat 61a, 7213 CS Gorssel, Tel. 0575-594444
Sutfene Thuiszorg biedt zorg aan huis, op ieder moment van de dag, nacht en in het weekend.
Website

Yunio
Yunio (onderdeel van Sensire) ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind van baby tot kleuter. Yunio jeugdgezondheidszorg houdt spreekuur in Den Oldenhof,Yunio Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel
Website

Vrijwilligerscentrale Lochem
Informatiepunt en vacaturebank voor vrijwilligers in de gemeente Lochem. Vraag en aanbod van vrijwilligers en organisaties komen hier samen.vrijwilligersteunpunt
Den Oldenhof, Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel, tel 0575-492655 of 06-31495763
Website

De Zonnebloem, afdeling Gorssel
De afdeling Gorssel heeft 35 vrijwilligers die gehandicapten en zieken bezoeken en de zonnebloem 1 kleinbegeleiden tijdens uitjes.


 Website 

Memento Mori
Begrafenis- en crematieverzorgingmemento mori
Mevrouw Marijke Fomenko, tel 0575-493988 (dag en nacht bereikbaar)
Website

Telefooncirkel_voor_epse.pdf

Kerken

Rooms Katholieke kerk Joppe
img kerk joppe

Joppelaan 73
7215 AD Joppe

Openingstijden
Tijdens vieringen: za. 19.00 uur of zo. 9.30 uur.
Kerkportaal: dagelijks: 9.00 - 17.00 uur

Telefoon: 0575-494221
Website: www.rkkerkjoppe.nl
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Twitter: http://twitter.com/rkkerkjoppe

 

 

 

 

Protestantse kerk Epsekerk Epse 
Telefoon: 0575-491938
www Kerkespraak - gebouwen

bezoekadres
Lochemseweg 36
7214RK EPSE

Contactpersoon: mevr. Preuter, tel 0575-492983

Diensten: om de twee weken op zondag om 10.00 uur.

Redactie

    redactie-1

Sharon Kuipers