Skip to content

Maand: juni 2020

Fietsverbinding N339 Harfsen-Epse

Beste bewoners van Epse en Joppe,

In 2018 hebben de heren Bleeker en Maier, leden van de ‘Klankgroep variantenstudie fietsverbinding N339 Harfsen-Epse’ goed voorwerk verricht.

Inmiddels heb ik na veel leeswerk en overleg, mij als huidig  lid van het Dorpsraadbestuur aangemeld voor de klankbordgroep .  De huidige situatie aan de N339 met een aanliggend fietspad is onveilig door  toename van gemotoriseerd snelverkeer alsmede de grotere landbouwmachines die er rijden.

Er is toentertijd gekozen voor een ruim vrij liggend, dubbel fietspad aan de zuidzijde van de N339.

De leden van de Dorpsraad Joppe-Epse vinden deze optie die door de voorgaande kartrekkers in 2019 is aangereikt nog steeds de beste, zie ook het deel dat  inmiddels  is gerealiseerd tussen Harfsen en Laren.

Nog een belangrijke reden om hiervoor te kiezen is  de sociale veiligheid door de aanwezigheid van medeweggebruikers. De N339 is zoals genoemd een druk bereden weg.

Bij de 2 andere opties die  als alternatieve mogelijkheid zijn ingetekend, lopend door het landschappelijke gebied, wordt er tevens geopperd langs het fietspad verlichting aan te leggen. Naast de lichtvervuiling die dit met zich mee  zal brengen is er volgens de dorpsraad ook sprake van een schijnveiligheid omdat dit gebied verkeersarm is,  vanwege weinig medeweggebruikers .

Ook al weten wij dat een dubbel fietspad vrij van de weg  meer gaat kosten, adviseren wij de Provincie en Gemeente  Lochem, ga ervoor en probeer een vrij liggend fietspad langs de N339 na overleg met belanghebbenden snel te realiseren. Natuurlijk zijn er letterlijk en figuurlijk knelpunten, bijvoorbeeld daar waar de weg nu  dicht langs woningen loopt. Een oplossing kan dan zijn accepteren dat  hier een klein deel  aanliggend wordt, of de provincie zal op deze plekken de weg iets moeten verleggen.

De dorpsraad en de bewoners van Epse en Joppe hopen op een snelle realisering van een veilig fietspad langs de N339 in deze prachtige, laten we het ook zo houden, landelijke omgeving.

Met vriendelijke groet,

Jan ten Arve
Bestuurslid Dorpsraad Epse/Joppe