Skip to content

Nieuwe opties voor de N348 bij Epse, reageer voor 9 oktober 2023!

Update 15 september 2023:

De provincie ontwikkelde de 5 verkeerskundige varianten verder op basis van de voorlopige onderzoeksresultaten en reacties van bewoners en de klankbordgroep. Voordat we de resultaten voorleggen aan de stuurgroep, vragen we aan de aanwonenden en andere belangstellenden hierop uiterlijk 9 oktober 2023 te reageren.

Voor de actuele informatie en waar op gereageerd kan worden, klik op de link: https://www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n348-epse-a1

Voorstel Provincie:

De Provincie wil de stuurgroep Verkenning N348 Epse-A1 voorstellen om de varianten 1, 2 en 4 af te laten vallen en de varianten 3 en 5 nader uit te werken en te onderzoeken. In de stuurgroep zitten bestuurders van de provincie en de gemeenten Deventer en Lochem. De stuurgroep brengt uiteindelijk een advies uit aan de bevoegde gezagen van de provincie en de gemeenten over het resultaat van de verkenning.

Bericht 4 April: Beste bewoners van Epse,

We willen jullie erop attenderen dat de Provincie in samenwerking met de gemeente  Lochem bezig is de verkeerssituatie N348 en de aansluiting op N339 alsmede A1 te verbeteren. Dit om de verkeersstroom beter te reguleren.

Uiteraard kan dit ook mogelijke verstrekkende gevolgen hebben voor aanwonende bewoners, maar ook voor de verkeerssituatie in de kern van Epse.

We raden dan ook zeker aan om de site van de provincie te raadplegen. De vijf mogelijke opties worden hier voorgelegd en tevens kunt u op deze website ook uw reactie geven. https://www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n348-epse-a1

Zie ook: https://epsejoppe.nl/2022/12/05/n348-epse-a1/