Skip to content

Maand: mei 2023

Lochemseweg in Epse dicht van 30 mei tot en met 14 juli 2023

De gemeente Lochem sluit de Lochemseweg in Epse af van dinsdag 30 mei tot en met naar verwachting 14 juli 2023. Tussen het kruispunt Het Wilgert – Lochemseweg en het kruispunt Hassinklaan – Lochemseweg laat de gemeente het wegvak aanpassen. Aannemer Lansink gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Aanleiding voor aanpassingen Lochemseweg in kern Epse De gemeente Lochem nam de Lochemseweg in Epse medio 2022 over van de provincie Gelderland. Dit na een jarenlange wens van de gemeente en de inwoners van Epse in het bijzonder. De overname van de weg biedt de gemeente de mogelijkheid om de weg te reconstrueren. Het ontwerp stelde de gemeente al eerder op. Maar in de afgelopen periode werkten de gemeente samen met de dorpsraad Epse/Joppe aan een actualisatie van het ontwerp.


Wat gaat er veranderen?
De belangrijkste aanpassing gaat om het instellen van een maximum snelheid van 30 kilometer per uur op het wegvak tussen het kruispunt met Het Wilgert tot en met het kruispunt met de Hassinklaan. Ook laat de gemeente Lochem het asfalt voorzien van ‘streetprint’. Dat betekent dat de weg de uitstraling krijgt van een weg met klinkers zonder dat we deze daadwerkelijk neerleggen. Een specialistisch bedrijf brengt het zogenoemde streetprint aan. We stemmen momenteel af of dit ook in diezelfde periode kan gebeuren. Anders plannen we dit werk nog in na de zomer. We verwachten dat dit 1 à 2 weken in beslag gaat nemen.


Volg de omleidingsroutes voor doorgaand verkeer
Tijdens de werkzaamheden maakt het doorgaand verkeer gebruik van de omleidingsroutes via de Joppelaan en de N348 of via de A1. De werkzaamheden zijn klaar voordat de provincie deze zomer gaat werken aan de N332 (de weg tussen Lochem en de A1). Huizen en bedrijven aan de Lochemseweg blijven voor voetgangers en fietsers bereikbaar. De aannemer werkt in fases. Zo is niet steeds het gehele wegvak afgesloten. Maar doorgaand verkeer is niet mogelijk.

Meer informatie leest u op Lochemseweg Epse – gemeente Lochem. Hierop staat ook het definitieve ontwerp.

Bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht

Dorpsraad Epse / Joppe zoekt extra bestuursleden vanwege uitbreiding werkzaamheden en vertrek penningmeester.
Ben jij geïnteresseerd in de leefomgeving van Epse en Joppe en wil jij ook je steentje bijdragen? Denk hierbij onder andere aan de (verkeers-) veiligheid, onderhoud wegen en groen en energietransitie.
Onze organisatie bestaat uit een bestuur en verschillende werkgroepen.

𝐏𝐞𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐦𝐞𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐠𝐞𝐳𝐨𝐜𝐡𝐭
Met het vertrek van onze penningmeester zijn wij op zoek naar iemand die ons team wil verrijken met financieel gevoel.
De taken van de Penningmeester zijn de volgende:
• Overzicht financiën/boekhouding
• Betalen van rekeningen/incasso
• Opmaken begroting
• Financieel jaarverslag

Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan een mail naar info@epsejoppe.nl.
Voor meer informatie over onze activiteiten klik op deze link www.epsejoppe.nl/documents/dorpsraad-epse-joppe-folder/
Of ga naar onze website www.epsejoppe.nl en Facebook https://www.facebook.com/dorpsraadepsejoppe.