Skip to content

Dag: 22 januari 2024

Update gang van zaken Lochemseweg

Bericht van de beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit van de gemeente Lochem:

Via deze weg willen we een korte update geven over de gang van zaken rondom de Lochemseweg.

We zijn nog in afwachting van de reactie van de omgevingsdienst op de gestelde vragen rondom de geluidsbelasting. Wij hopen daar op korte termijn duidelijkheid over te krijgen.

Wel heeft de beheerder van het groen in de week voor Kerst het groen nabij de voetgangersoversteek gesnoeid. Ook hebben we ter plekke met een aannemer gekeken naar de verlichting op de oversteekplaats. Op basis van een schouw en een advies zijn we voornemens om de verlichting te verbeteren. In de nieuwe situatie licht de verlichting extra op als een voetganger gedetecteerd wordt. Aanpassing van de verlichting staat voor het voorjaar op de planning. In het voorjaar kunnen we ook ’30’ op de weg laten plaatsen. De wegebeheerder neemt dat mee bij de voorjaarsronde voor het plaatsen en verwijderen van markering. Dit kan alleen in droge en warmere omstandigheden plaatsvinden en zal daarom over enkele maanden gebeuren.

Ten slotte speelt het verplaatsen van de verkeersdisplays ook nog steeds. Afstemming van het ontkoppelen en koppelen aan het stroomwerk van de netbeheerder verloopt helaas moeizamer dan verwacht. We hopen daar in de komende weken wel stappen in te zetten.

Zodra er meer duidelijkheid, in het bijzonder rondom de vragen over de geluidsbelasting is, zullen we dit met jullie delen.