Skip to content

Algemene Leden Vergadering

Zoals velen onder ons reeds hebben vernomen kan de oorspronkelijke geplande ALV in de Sportkantine van SV Epse op woensdag 14 oktober geen doorgang vinden. Dit i.v.m. de geldende maatregelen vanuit het RIVM.

De informatie met betrekking tot de ALV stellen wij hieronder beschikbaar:
Jaarverslag 2019

Mededelingen:
De voorgestelde bestuursleden Arno Plette (Algemeen Bestuurslid) en Allon Hopma (Algemeen Bestuurslid en Webbeheerder) zijn benoemd. De Dorpsraad heeft geen bezwaren op deze benoeming ontvangen.