Skip to content

Algemene Leden Vergadering 9 mei 2023

Uitnodiging ALV op dinsdag 9 mei 2023

De Dorpsraad Epse / Joppe organiseert haar algemene leden vergadering op dinsdag 9 mei 2023 om 19.30 uur in het Wansinkhof in Epse.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2022 door de voorzitters van de werkgroepen:
  Verkeer en veiligheid: Fietspaden
  Dorp en Leefomgeving: Dorpsplein
  Bedrijvenpark A1
  Energietransitie
  Whats app groep
  Prik een vorkje mee
  Handwerkcafé
  Repaircafé
  Jeugdsoos
  Media
 5. Financieel jaarverslag 2022: penningmeester
 6. Verslag wijziging/ uitbreiding opzet Vinderplein
 7. W.v.t.t.k.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Leden en niet leden zijn welkom

De notulen: