Skip to content

Author: redactie

De Elf Marken viert 40-jarig jubileum in Epse

De Historische Vereniging De Elf Marken viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. In verband daarmee wordt in alle vijf dorpen een jubileumavond gehouden. Almen en Harfsen zijn in het voorjaar al aan de beurt geweest. In deze dorpen kunnen de vele bezoekers op een zeer geslaagde feestelijke avond terugkijken. Het dorp Gorssel volgt op 28 september, Epse op 24 oktober en Eefde op 23 november. Op alle jubileumavonden staat de geschiedenis van het betreffende dorp centraal.

Epse
Op dinsdagavond 24 oktober a.s. is de jubileumavond in Epse. Daar zal bestuurslid Henk Hietbrink een presentatie verzorgen over de geschiedenis van het dorp Epse.

Alle Epsenaren en verder iedereen die geïnteresseerd is in de historie van dit prachtige dorp en haar landelijke omgeving zijn van harte uitgenodigd om deze avond met ons te vieren. Aanmelden is niet nodig. De entree is gratis en dat geldt ook voor een kop koffie/thee bij binnenkomst en een consumptie in de pauze.

Het verhaal van Henk Hietbrink begint in de ijstijd, als zich de eerste jagers op hoge gedeelten langs de Dortherbeek vestigen. Later kwamen er ook boeren. Voor een deel behoorden de boerderijen tot het vrouwenklooster Ter Hunnepe en landhuis Het Hassink. Henk kent bijna alle boerderijen in Epse en omgeving. Maar ook café’s, hotels, winkels, kerk, school, de stoomtram en nog veel meer komen aan de orde. Het verhaal wordt omlijst met heel veel foto’s.

• Datum: dinsdag 24 september 2023
• Locatie: Sportzaal Het Hassink, Hassinklaan 3, Epse
• Zaal open: 19.30 uur
• Aanvang: 20.00 uur

Epsenaar Henk Hietbrink presenteert de geschiedenis van zijn dorp

Boekje
Aan het eind van de avond bieden wij u per gezin een jubileumboekje aan over de geschiedenis van De Elf Marken. Daarin kunt u onder andere lezen dat de vereniging ontstaan is uit een ludieke actie van de carnavalsvereniging in Gorssel en dat De Elf Marken van 1991 tot 2011 haar onderkomen had in de vroegere kleuterschool aan de Hulstweg in Harfsen. De historische vereniging noemde dit clubgebouw ‘Het Richtershuis’. Sinds 2011 heeft de vereniging het historische tramstation in Gorssel als verenigingsgebouw.

De Elf Marken

Met Spoed! Bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht

Dorpsraad Epse / Joppe zoekt met spoed extra bestuursleden vanwege uitbreiding werkzaamheden en (aankomend) vertrek voorzitter, penningmeester en secretaris.

Ben jij geïnteresseerd in de leefomgeving van Epse en Joppe en wil jij ook je steentje bijdragen? Denk hierbij onder andere aan de (verkeers-) veiligheid, onderhoud wegen en groen en energietransitie.

Onze organisatie bestaat uit een bestuur met daarnaast verschillende werkgroepen.

Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan een mail naar info@epsejoppe.nl, of spreek een bestuurslid aan!
Voor meer informatie over onze activiteiten klik op deze link www.epsejoppe.nl/documents/dorpsraad-epse-joppe-folder/
Of ga naar onze website www.epsejoppe.nl en Facebook https://www.facebook.com/dorpsraadepsejoppe.

Bestuursleden gezocht

Dorpsraad Epse / Joppe zoekt met spoed extra bestuursleden vanwege uitbreiding werkzaamheden en (aankomend) vertrek voorzitter, penningmeester en secretaris.

Ben jij geïnteresseerd in de leefomgeving van Epse en Joppe en wil jij ook je steentje bijdragen? Denk hierbij onder andere aan de (verkeers-) veiligheid, onderhoud wegen en groen en energietransitie.

Onze organisatie bestaat uit een bestuur met daarnaast verschillende werkgroepen.

Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan een mail naar info@epsejoppe.nl.
Voor meer informatie over onze activiteiten klik op deze link www.epsejoppe.nl/documents/dorpsraad-epse-joppe-folder/
Of ga naar onze website www.epsejoppe.nl en Facebook https://www.facebook.com/dorpsraadepsejoppe.

Nieuwe opties voor de N348 bij Epse, reageer voor 9 oktober 2023!

Update 15 september 2023:

De provincie ontwikkelde de 5 verkeerskundige varianten verder op basis van de voorlopige onderzoeksresultaten en reacties van bewoners en de klankbordgroep. Voordat we de resultaten voorleggen aan de stuurgroep, vragen we aan de aanwonenden en andere belangstellenden hierop uiterlijk 9 oktober 2023 te reageren.

Voor de actuele informatie en waar op gereageerd kan worden, klik op de link: https://www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n348-epse-a1

Voorstel Provincie:

De Provincie wil de stuurgroep Verkenning N348 Epse-A1 voorstellen om de varianten 1, 2 en 4 af te laten vallen en de varianten 3 en 5 nader uit te werken en te onderzoeken. In de stuurgroep zitten bestuurders van de provincie en de gemeenten Deventer en Lochem. De stuurgroep brengt uiteindelijk een advies uit aan de bevoegde gezagen van de provincie en de gemeenten over het resultaat van de verkenning.

Bericht 4 April: Beste bewoners van Epse,

We willen jullie erop attenderen dat de Provincie in samenwerking met de gemeente  Lochem bezig is de verkeerssituatie N348 en de aansluiting op N339 alsmede A1 te verbeteren. Dit om de verkeersstroom beter te reguleren.

Uiteraard kan dit ook mogelijke verstrekkende gevolgen hebben voor aanwonende bewoners, maar ook voor de verkeerssituatie in de kern van Epse.

We raden dan ook zeker aan om de site van de provincie te raadplegen. De vijf mogelijke opties worden hier voorgelegd en tevens kunt u op deze website ook uw reactie geven. https://www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n348-epse-a1

Zie ook: https://epsejoppe.nl/2022/12/05/n348-epse-a1/

Woningbouwplannen

UPDATE 25-03-2023:

Inspraak mogelijkheden Kernvisie Epse/Joppe op 3 april.

De gemeenteraad bespreekt tijdens de politieke avonden op 3 en 11 april de kernvisies ‘Wonen’ voor Barchem, Eefde, Epse/Joppe en Gorssel. Inwoners en organisaties kunnen op 3 april de gemeenteraad laten weten wat hun mening is over deze kernvisies, waarin per kern wordt beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030.

Nadat de meesprekers/belanghebbenden op maandag 3 april hun bijdrage hebben geleverd, gaan de raadsleden op dinsdag 11 april in gesprek met elkaar en met de wethouder. Aan het eind van de vergadering besluiten de raadsleden wanneer zij het onderwerp opnieuw gaan bespreken: naar verwachting is dat op 24 april.

Inspraak

Als inwoners hun mening willen geven tijdens het tafelgesprek in het gemeentehuis In Lochem, kunnen zij zich aanmelden tot maandag 3 april. Meer informatie over het aanmelden: https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gemeenteraad-bespreekt-woningbouwplannen-barchem-eefde-epse-joppe-en-gorssel

De kernvisie Epse / Joppe: https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Wonen-Leven-Vervoer/visie/KERNVISIE_WONEN_EPSE-JOPPE-2023.pdf

23 februari 2023:

In Epse en Joppe is de planning om 53 woningen te bouwen, waarvan 40 woningen op nieuwe locaties. De keuze voor de nieuwbouwlocatie is gevallen op Waterdijk-West (ten zuiden van de Dortherweg) in Epse. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor de circa 40 woningen.

Voor meer informatie: Kernvisies Wonen – gemeente Lochem Zie ook: Nieuwsbericht – gemeente Lochem en Woonvisies openbaren bouwlocaties in Gorssel, Eefde, Barchem en Epse – LochemsNieuws

De Kernvisie Epse – Joppe: KERNVISIE WONEN EPSE/JOPPE-2023.indd (lochem.nl)

Besluitvorming door de raad

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad in mei de kernvisies Wonen voor Barchem, Eefde, Epse/Joppe en Gorssel. Tijdens één van de politieke avonden is dan ook gelegenheid voor inwoners om in te spreken. Nadere informatie hierover volgt in het gemeentenieuws en op Home – gemeente Lochem

Financiële problemen door hoge prijzen? Vraag hulp!

De hoge prijzen zorgen bij veel mensen voor financiële problemen. Daarom biedt de gemeente Lochem hulp met een crisisfonds van 1 miljoen euro. Inwoners, ondernemers en organisaties die het financieel moeilijk hebben kunnen een bijdrage of lening uit het crisisfonds aanvragen.

Voor inwoners met financiële problemen is er vanuit het crisisfonds een bijdrage van maximaal € 2.500,- beschikbaar. Daarnaast zijn er voor inwoners ook andere regelingen voor financiële ondersteuning.

Heeft u hulp nodig? Twijfel niet en neem contact op! Ga naar www.lochem.nl/crisisfonds voor meer informatie en aanmelden. U kunt ook bellen naar ’t Baken via (0573) 28 92 90 (maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur) of langskomen in het gemeentehuis (maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur).

Oproep: Heeft u zelf geen financiële hulp nodig? Maar kent u mensen die misschien wel hulp kunnen gebruiken? Vertel ze dan over het crisisfonds en waar ze zich kunnen melden.

Repair Café

Doet je föhn het niet meer? Of is je stofzuiger naar de Filistijnen? Ren dan niet gelijk naar de dichtstbijzijnde elektronicawinkel voor een nieuw exemplaar, maar breng eens een bezoekje aan een Repair Café. Zelf repareren is duurzaam en hip en kan bij Repair Café Epse samen met vrijwilligers.


“Repair Café Epse bestaat nu vijf jaar”, vertelt Rietje Dommerholt die initiatiefnemer was van de lokale organisatie.
“Het gaat vaak om spullen waar mensen waarde aan hechten, waar ze nog geen afscheid van willen nemen. Daarbij zien ze maandelijks van alles voorbijkomen. “Fietsen, naaiwerk, elektronica, hout en meubels en vooral veel klein-huishoudelijke spullen.” Hot item bij het Repair Café? “De Senseo, die willen veel mensen graag weer gerepareerd zien.”


De vrijwilligers die de reparaties doen in Epse zijn mensen die het gewoon leuk vinden om te sleutelen. Alle vrijwilligers vinden het gewoon leuk om te doen en anderen te helpen.
Zij nemen hun eigen gereedschap en spullen mee – want daarmee werken ze het liefst – en gaan samen met de bezoekers aan de slag. Want dat is wel de bedoeling van het Repair Café”, legt Rietje uit. Je kunt er niet je spullen achterlaten die dan voor je gerepareerd worden. Je gaat sámen ermee aan de slag om het te repareren.”

De hulp bij reparaties is gratis, maar bij het verlaten van het café kunnen bezoekers een donatie geven. “Aan de donaties die we vinden in de bus, zien we dat mensen echt dankbaar zijn voor de hulp en reparatie. Met dat geld kopen betalen we de koffie en wat lekkers voor de kerst.”


Het Repair Café is elke tweede woensdag van de maand te vinden in kantine/dorpshuis S.V. Epse, Hassinklaan 3 van 9.30 uur tot 11.30 uur.

N339 en N348 informatie

  • De N339/Lochemseweg:

Gemeente Lochem pakt Lochemseweg/n339 in kern Epse aan. De gemeente Lochem heeft afgelopen jaar de provinciale weg N339 in de kern van Epse overgenomen. Hiervoor is een overeenkomst met de provincie opgesteld. Nog dit jaar wil de gemeente Lochem werkzaamheden aan dit wegvak uitvoeren. Een deel hiervan wordt een 30 kilometer zone.

Meer informatie, klik op deze link: N339/Lochemseweg

  • De N348 Epse- A1:

Provincie Gelderland, de gemeenten Lochem en Deventer onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om het verkeer op de N348 tussen Deventer, de A1 en Epse vlot en veilig door te laten stromen.

Voor meer informatie, klik op deze link: N348 Epse-A1

Weinig geld? Toch meedoen met sport en cultuur.

Wie weinig geld heeft, maar toch mee wil doen met sport of culturele activiteiten, kan een beroep doen op het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. De aanvragen lopen via (vrijwillige) intermediairs.

Volwassenfonds
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur vindt dat alle Nederlanders recht hebben op sporten en creatief bezig zijn en helpt mensen van 18 jaar en ouder die geen geld hebben om mee te doen aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. De gemeente Lochem heeft zich hierbij aangesloten en Stichting Welzijn Lochem is gevraagd de mogelijkheden van het fonds bij de inwoners van de gemeente onder de aandacht te brengen.

Voor iedereen toegankelijk
Het Volwassenenfonds zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum. Zo worden sport of een andere creatieve activiteit als schilderen, theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.
Wie een beroep op het fonds wil doen of iemand kent die er goed gebruik van zou kunnen maken kan contact opnemen met projectcoördinator Christian Beuzel via c.beuzel@welzijnlochem.nl.

Intermediairs gezocht
Een aanvraag bij het fonds wordt gedaan door een intermediair die professioneel betrokken is bij volwassenen in de gemeente Lochem. Zij kunnen volwassenen (in een vrijwillige rol) helpen met het doen van een aanvraag aan het fonds.
Het kost weinig tijd, maar het is voor volwassenen laagdrempeliger wanneer er meer intermediairs zijn die ook nog eens bij de doelgroep bekend zijn. Voorwaarde is wel dat je, behalve een persoonlijk e-mailadres, ook een zakelijk e-mailadres hebt.

Informatie
Voor vragen en meer informatie kijk op www.volwassenenfonds.nl of stuur een mail naar c.beuzel@welzijnlochem.nl.
De voorwaarden voor een aanvraag bij het Volwassenfonds Sport & Cultuur Lochem zijn te vinden in de spelregels op de site.