Skip to content

Author: redactie

Lochemseweg in Epse dicht van 30 mei tot en met 14 juli 2023

De gemeente Lochem sluit de Lochemseweg in Epse af van dinsdag 30 mei tot en met naar verwachting 14 juli 2023. Tussen het kruispunt Het Wilgert – Lochemseweg en het kruispunt Hassinklaan – Lochemseweg laat de gemeente het wegvak aanpassen. Aannemer Lansink gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Aanleiding voor aanpassingen Lochemseweg in kern Epse De gemeente Lochem nam de Lochemseweg in Epse medio 2022 over van de provincie Gelderland. Dit na een jarenlange wens van de gemeente en de inwoners van Epse in het bijzonder. De overname van de weg biedt de gemeente de mogelijkheid om de weg te reconstrueren. Het ontwerp stelde de gemeente al eerder op. Maar in de afgelopen periode werkten de gemeente samen met de dorpsraad Epse/Joppe aan een actualisatie van het ontwerp.


Wat gaat er veranderen?
De belangrijkste aanpassing gaat om het instellen van een maximum snelheid van 30 kilometer per uur op het wegvak tussen het kruispunt met Het Wilgert tot en met het kruispunt met de Hassinklaan. Ook laat de gemeente Lochem het asfalt voorzien van ‘streetprint’. Dat betekent dat de weg de uitstraling krijgt van een weg met klinkers zonder dat we deze daadwerkelijk neerleggen. Een specialistisch bedrijf brengt het zogenoemde streetprint aan. We stemmen momenteel af of dit ook in diezelfde periode kan gebeuren. Anders plannen we dit werk nog in na de zomer. We verwachten dat dit 1 à 2 weken in beslag gaat nemen.


Volg de omleidingsroutes voor doorgaand verkeer
Tijdens de werkzaamheden maakt het doorgaand verkeer gebruik van de omleidingsroutes via de Joppelaan en de N348 of via de A1. De werkzaamheden zijn klaar voordat de provincie deze zomer gaat werken aan de N332 (de weg tussen Lochem en de A1). Huizen en bedrijven aan de Lochemseweg blijven voor voetgangers en fietsers bereikbaar. De aannemer werkt in fases. Zo is niet steeds het gehele wegvak afgesloten. Maar doorgaand verkeer is niet mogelijk.

Meer informatie leest u op Lochemseweg Epse – gemeente Lochem. Hierop staat ook het definitieve ontwerp.

Bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht

Dorpsraad Epse / Joppe zoekt extra bestuursleden vanwege uitbreiding werkzaamheden en vertrek penningmeester.
Ben jij geïnteresseerd in de leefomgeving van Epse en Joppe en wil jij ook je steentje bijdragen? Denk hierbij onder andere aan de (verkeers-) veiligheid, onderhoud wegen en groen en energietransitie.
Onze organisatie bestaat uit een bestuur en verschillende werkgroepen.

𝐏𝐞𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐦𝐞𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐠𝐞𝐳𝐨𝐜𝐡𝐭
Met het vertrek van onze penningmeester zijn wij op zoek naar iemand die ons team wil verrijken met financieel gevoel.
De taken van de Penningmeester zijn de volgende:
• Overzicht financiën/boekhouding
• Betalen van rekeningen/incasso
• Opmaken begroting
• Financieel jaarverslag

Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan een mail naar info@epsejoppe.nl.
Voor meer informatie over onze activiteiten klik op deze link www.epsejoppe.nl/documents/dorpsraad-epse-joppe-folder/
Of ga naar onze website www.epsejoppe.nl en Facebook https://www.facebook.com/dorpsraadepsejoppe.

Bestuursleden gezocht

Dorpsraad Epse / Joppe zoekt extra bestuursleden vanwege uitbreiding werkzaamheden en vertrek penningmeester.
Ben jij geïnteresseerd in de leefomgeving van Epse en Joppe en wil jij ook je steentje bijdragen? Denk hierbij onder andere aan de (verkeers-) veiligheid, onderhoud wegen en groen en energietransitie.
Onze organisatie bestaat uit een bestuur en verschillende werkgroepen.

𝐏𝐞𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐦𝐞𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐠𝐞𝐳𝐨𝐜𝐡𝐭
Met het vertrek van onze penningmeester zijn wij op zoek naar iemand die ons team wil verrijken met financieel gevoel.
De taken van de Penningmeester zijn de volgende:
• Overzicht financiën/boekhouding
• Betalen van rekeningen/incasso
• Opmaken begroting
• Financieel jaarverslag

Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan een mail naar info@epsejoppe.nl.
Voor meer informatie over onze activiteiten klik op deze link www.epsejoppe.nl/documents/dorpsraad-epse-joppe-folder/
Of ga naar onze website www.epsejoppe.nl en Facebook https://www.facebook.com/dorpsraadepsejoppe.

De opties voor de N348 bij Epse

Beste bewoners van Epse,

We willen jullie erop attenderen dat de Provincie in samenwerking met de gemeente  Lochem bezig is de verkeerssituatie N348 en de aansluiting op N339 alsmede A1 te verbeteren. Dit om de verkeersstroom beter te reguleren.

Uiteraard kan dit ook mogelijke verstrekkende gevolgen hebben voor aanwonende bewoners, maar ook voor de verkeerssituatie in de kern van Epse.

We raden dan ook zeker aan om de site van de provincie te raadplegen. De vijf mogelijke opties worden hier voorgelegd en tevens kunt u op deze website ook uw reactie geven. https://www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n348-epse-a1

Zie ook: https://epsejoppe.nl/2022/12/05/n348-epse-a1/

Actie boodschappen delen – Gorssel / Epse / Joppe

Een aantal inwoners van Gorssel zijn de actie ‘boodschappen delen’ gestart. Er zijn mensen in onze dorpen voor wie het lastig is om in deze moeilijke tijden de boodschappen rond te krijgen. En er zijn mensen, die willen helpen. Dat kan door boodschappen te delen.

Delen betekent:

boodschappen inbrengen – houdbare voeding zoals meel, pasta, sauzen, groenten in blik, vis in blik, houdbare melk, brinta, pindakaas , enz. maar ook schoonmaakmiddelen en waspoeder b.v. Verse groenten kunnen wij niet leveren. We zijn geen voedselbank.

Wanneer kan dat en waar?

Inbrengen op maandagavond van 18.30 – 19.30 uur – in de Brink, naast de kerk in Gorssel. En op woensdagmiddag van 14.00 -16.00 uur ook in de Brink

Ophalen kan op vrijdagmiddag van 17.00 tot 19.00 uur in de kerkhal – naast de Brink.

Afhalen begint op vrijdag 17 maart, daarna iedere vrijdag. We geven uit wat we hebben en proberen er steeds zoveel mogelijk bij te krijgen. Met privacy wordt rekening gehouden – vrijdagavond is een stille tijd.

Dit is een langdurige actie. We hopen dat goede gevers steeds 1 of 2 boodschappen extra willen kopen om die te doneren. U kunt in de Brink een doos krijgen om die telkens te vullen. De actie wordt ondersteund door ’t Baken (gemeente Lochem), de PKN kerk, de dorpsraden, de voedselbank van zutphen.

Voorbeeld van afbeelding

Woningbouwplannen

UPDATE 25-03-2023:

Inspraak mogelijkheden Kernvisie Epse/Joppe op 3 april.

De gemeenteraad bespreekt tijdens de politieke avonden op 3 en 11 april de kernvisies ‘Wonen’ voor Barchem, Eefde, Epse/Joppe en Gorssel. Inwoners en organisaties kunnen op 3 april de gemeenteraad laten weten wat hun mening is over deze kernvisies, waarin per kern wordt beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030.

Nadat de meesprekers/belanghebbenden op maandag 3 april hun bijdrage hebben geleverd, gaan de raadsleden op dinsdag 11 april in gesprek met elkaar en met de wethouder. Aan het eind van de vergadering besluiten de raadsleden wanneer zij het onderwerp opnieuw gaan bespreken: naar verwachting is dat op 24 april.

Inspraak

Als inwoners hun mening willen geven tijdens het tafelgesprek in het gemeentehuis In Lochem, kunnen zij zich aanmelden tot maandag 3 april. Meer informatie over het aanmelden: https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gemeenteraad-bespreekt-woningbouwplannen-barchem-eefde-epse-joppe-en-gorssel

De kernvisie Epse / Joppe: https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Wonen-Leven-Vervoer/visie/KERNVISIE_WONEN_EPSE-JOPPE-2023.pdf

23 februari 2023:

In Epse en Joppe is de planning om 53 woningen te bouwen, waarvan 40 woningen op nieuwe locaties. De keuze voor de nieuwbouwlocatie is gevallen op Waterdijk-West (ten zuiden van de Dortherweg) in Epse. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor de circa 40 woningen.

Voor meer informatie: Kernvisies Wonen – gemeente Lochem Zie ook: Nieuwsbericht – gemeente Lochem en Woonvisies openbaren bouwlocaties in Gorssel, Eefde, Barchem en Epse – LochemsNieuws

De Kernvisie Epse – Joppe: KERNVISIE WONEN EPSE/JOPPE-2023.indd (lochem.nl)

Besluitvorming door de raad

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad in mei de kernvisies Wonen voor Barchem, Eefde, Epse/Joppe en Gorssel. Tijdens één van de politieke avonden is dan ook gelegenheid voor inwoners om in te spreken. Nadere informatie hierover volgt in het gemeentenieuws en op Home – gemeente Lochem

Vacature penningmeester

𝐏𝐞𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐦𝐞𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐠𝐞𝐳𝐨𝐜𝐡𝐭
Met het vertrek van onze penningmeester zijn wij op zoek naar iemand die ons team wil verrijken met financieel gevoel.
De taken van de Penningmeester zijn de volgende:
• Overzicht financiën/boekhouding
• Betalen van rekeningen/incasso
• Opmaken begroting
• Financieel jaarverslag

Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan een mail naar info@epsejoppe.nl.

Financiële problemen door hoge prijzen? Vraag hulp!

De hoge prijzen zorgen bij veel mensen voor financiële problemen. Daarom biedt de gemeente Lochem hulp met een crisisfonds van 1 miljoen euro. Inwoners, ondernemers en organisaties die het financieel moeilijk hebben kunnen een bijdrage of lening uit het crisisfonds aanvragen.

Voor inwoners met financiële problemen is er vanuit het crisisfonds een bijdrage van maximaal € 2.500,- beschikbaar. Daarnaast zijn er voor inwoners ook andere regelingen voor financiële ondersteuning.

Heeft u hulp nodig? Twijfel niet en neem contact op! Ga naar www.lochem.nl/crisisfonds voor meer informatie en aanmelden. U kunt ook bellen naar ’t Baken via (0573) 28 92 90 (maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur) of langskomen in het gemeentehuis (maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur).

Oproep: Heeft u zelf geen financiële hulp nodig? Maar kent u mensen die misschien wel hulp kunnen gebruiken? Vertel ze dan over het crisisfonds en waar ze zich kunnen melden.

Repair Café

Doet je föhn het niet meer? Of is je stofzuiger naar de Filistijnen? Ren dan niet gelijk naar de dichtstbijzijnde elektronicawinkel voor een nieuw exemplaar, maar breng eens een bezoekje aan een Repair Café. Zelf repareren is duurzaam en hip en kan bij Repair Café Epse samen met vrijwilligers.


“Repair Café Epse bestaat nu vijf jaar”, vertelt Rietje Dommerholt die initiatiefnemer was van de lokale organisatie.
“Het gaat vaak om spullen waar mensen waarde aan hechten, waar ze nog geen afscheid van willen nemen. Daarbij zien ze maandelijks van alles voorbijkomen. “Fietsen, naaiwerk, elektronica, hout en meubels en vooral veel klein-huishoudelijke spullen.” Hot item bij het Repair Café? “De Senseo, die willen veel mensen graag weer gerepareerd zien.”


De vrijwilligers die de reparaties doen in Epse zijn mensen die het gewoon leuk vinden om te sleutelen. Alle vrijwilligers vinden het gewoon leuk om te doen en anderen te helpen.
Zij nemen hun eigen gereedschap en spullen mee – want daarmee werken ze het liefst – en gaan samen met de bezoekers aan de slag. Want dat is wel de bedoeling van het Repair Café”, legt Rietje uit. Je kunt er niet je spullen achterlaten die dan voor je gerepareerd worden. Je gaat sámen ermee aan de slag om het te repareren.”

De hulp bij reparaties is gratis, maar bij het verlaten van het café kunnen bezoekers een donatie geven. “Aan de donaties die we vinden in de bus, zien we dat mensen echt dankbaar zijn voor de hulp en reparatie. Met dat geld kopen betalen we de koffie en wat lekkers voor de kerst.”


Het Repair Café is elke tweede woensdag van de maand te vinden in kantine/dorpshuis S.V. Epse, Hassinklaan 3 van 9.30 uur tot 11.30 uur.