Skip to content

Dorpsplan Epse Joppe 2018-2022

Een Dorpsplan is een belangrijk document. Het geeft richting aan het werk van de Dorpsraad en zorgt voor duidelijkheid naar de gemeente toe over wensen en ideeën van de inwoners en zet deze kracht bij. Het is ook een document waarin inwoners kunnen zien dat het belangrijk is wat zij vinden en willen, en wat zij zelf kunnen bijdragen om het gewenste resultaat te behalen.

Dit plan is tot stand gekomen na een uitgebreid inspraaktraject dat van start ging met de werkgroepen van de Dorpsraad. Nadat zij hun inbreng hadden gegeven, werden de verschillende verenigingen en organisaties persoonlijk benaderd en kregen alle inwoners een uitnodiging in hun brievenbus om hun punten in te brengen. Na de jaarlijkse ALV in april 2017 organiseerden we een speciale bijeenkomst voor de inwoners rondom de thema’s van het Dorpsplan. Per thema bepaalden we met elkaar wat het belangrijkste verbeterpunt zou kunnen zijn en brainstormden over hoe we het gewenste doel zouden kunnen bereiken. In de bijlage vindt u alle punten die zijn aangedragen door de inwoners van Epse en Joppe per thema geclusterd.

Attachments