Skip to content

Arnold ter Schegget

Bestuurslid

Arnold ter Schegget - bestuurslid

Mijn naam is Arnold ter Schegget en ik ben in 1973 in Epse komen wonen aan de Merelweg, op de grens van Joppe. Ik was toen 22 jaar en belandde in een van de acht zomerhuisjes, alle bewoond door (bevriende) leeftijdgenoten, toentertijd in het bos van Prillwitz, nu in eigendom van Van Schaik.

Sindsdien ben ik altijd in deze mooie omgeving blijven wonen, nu alweer ruim 32 jaar aan de Renbaan.

Ben inmiddels al enige jaren met pensioen na werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, de theaterwereld en bij Uitgeverij Wolters Kluwer. Mijn hobby’s zijn tennis en muziek (maakte bijvoorbeeld jaren deel uit van de Spontano’s en de Gorssel Huiltband).

Graag wil ik mij inzetten voor het dorp Epse en met name voor het buurtschap Joppe, vandaar mijn zitting in het algemeen bestuur van de Dorpsraad Epse-Joppe.

Hopelijk kunnen wij samen het nodige (door)ontwikkelen om de leefbaarheid van ons dorp (nog) verder omhoog te stuwen.